"Chceš-li utíkej, nebo jen jdi - hlavně to nevzdávej. 
V cíli je každý vítěz!"

Termín 3. ročníku Přerovské KOPKY bude 15. 09. 2018

PARTNEŘI ZÁVODU

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: