Galerie zaslaných snímků... Děkujeme!

1. kategorie


Anna Darebníčková - kat.1

U Hvězdárny. 
Jana Gremlicová - kat.1

Martina Pisková - kat.1

Martina Pisková - kat.1 

Alexandra Schilková - kat.1 

Anna Darebníčková - kat.1 


Martina Pisková - kat.1

Kateřina Glacová - kat.1

Alexandra Schilková - kat.1

J.Ševčík - kat.1

Pohled od Beňova na Švédské šance. 
Jana Gremlicová -
kat.1

Mezi Újezdem a Beňovem.
Jana Gremlicová - kat.1

Můj stín - kopky

Petr Novák - kat.1

2. kategorie


Trénink v Českém ráji.
Jana Gremlicová - kat.2 


Anna Darebníčková - kat.2 

Martina Pisková - kat.2

Výšlap na Großer Pyhrgas 2244m.n.m 
Milan Ficek - kat.2

Náš vrcholový bod
Kateřina Glacová  - kat.2

Konečna- Švedské šance

Petr Novák - kat.2

Kocanda.
Jana Gremlicová - kat.2

Ranní seběh ze Švédských šancí do Beňova.

Jana Vlachová - kat.2

Martina Pisková  - kat.2 

Výběh na Dlouhé Stráně 
Milan Ficek - kat.2

Spartanská příprava 
Alexandra Schilková - kat.2

Cestou - necestou 
Kateřina Glacová - kat.2

Holý kopec.

Jana Gremlicová - kat.2

Hurá- vrchol Švédské šanci!
Míla Hrudníková - kat.2

Rychlochůze na Velký Rozsutec 
Milan Ficek - kat.2

Cyklovýlet: trať PK-25

Alexandra Schilková - kat.2

My jsme ty Kopky dali...

Lenka Miklasińská - Kat.2. 

Běh je náš život, trénujeme v každé situaci a každém stavu :-)
Martina Hrazdilová - kat.2

Fotosoutěž PK-25

Zapojte se s námi do akce podporující zdravý životní styl, aktivní pohyb, kreativitu a nápad. 

Pravidla soutěže:
* Soutěž pouze pro registrované závodníky PK-25 (MINI KOPKY a Přerovské KOPKY), se startovným uhrazeným do   31.8.2016. (pokud do této doby startovné nebude uhrazeno, fotografie budou ze soutěže vyřazeny)
* Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři fotografie do každé kategorie
* Fotografie musí ve svém názvu obsahovat jméno a příjmení soutěžícího, označení kategorie (např.: Jan-Novak-    kat1, )
* Velikost jedné nahrávané fotky smí být max. do 10 MB
* Formát snímku - .jpg
* Fotografie můžete přihlásit do soutěže nejpozději do 31. srpna 2016 (včetně) na mail: info@prerovskekopky.cz
* Fotografie budou zveřejněné na stránkách závodu a na facebookovém profilu podle toho, jak budou přicházet (tzn. čím dřív, tím lépe)
* Ceny budou výhercům předány osobně a to při při závěrečném ceremoniálu spolu s vyhlášením vítězů závodu   dne 17. září 2016 od 17 hod
* Vymáhání výher z fotosoutěže soudní cestou je vyloučeno
Kategorie:
1. kategorie - "Přerovské KOPKY - cestou necestou"
(tématem fotografie může být cokoliv, co si všimnete a uvidíte na trati - příroda, krajina, zvířata, obce, Švédské šance atd.)
2. kategorie - "Já ty KOPKY dám..."
(motto této kategorie může být vaše příprava a trénink na závod. Ať už venku, před nebo relax po tréninku, ladění formy ve fitku nebo teoretická příprava třeba v oblíbené hospůdce :-) )
Ceny:
Kategorie - "Přerovské KOPKY - cestou necestou"
* 1 karton piva (Pivovaru ZUBR a.s.)
* Cena od f. Whirlpool CZ, s.r.o.
* Značková káva (Delikomat s.r.o.)
Kategorie - "Já ty KOPKY dám..."
* Kufr zn.KAZETO
* Cena od HELIA SPORT

* Kolekce vín (PeMaP s.r.o.)

Podmínky soutěže:
1. Každý účastník zasláním snímků zároveň prohlašuje, že:
* fotografii pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího/jejich užití v neomezeném rozsahu
* osoby zachycené na pořízeném snímku/snímcích/ souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek soutěže níže
* veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny
2. Do soutěže nebudou zařazeny snímky, které:
* mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.)
* jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem
* byly pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže
* by mohly poškodit pověst či dobré jméno organizátora soutěže KSK Limit z.s. 
3. Vítěze soutěže ve všech kategoriích vybere porota složená z KSK Limit z.s. a profesionálních fotografů
* Výsledky soutěže budou zveřejněny na webu Přerovské KOPKY a na facebookovém profilu Přerovské KOPKY
* Soutěžícím zůstávající autorská a morální práva ke všem fotografiím zaslaným do soutěže
* Organizátor soutěže si vyhrazuje právo publikovat zaslané fotografie zdarma bez nároku autora na honorář pro potřeby prezentace a publicity soutěže a organizátora, a to ve všech materiálech s touto soutěží souvisejících. Soutěžící poskytuje organizátorovi neomezenou licenci k užití fotografií k propagaci
* Veškeré nahrané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely organizátora, a to po dobu trvání autorských práv k dané fotografii
* Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, v tiskovinách a elektronických médiích organizátora soutěže a mediálních partnerů soutěže. Fotografie nebudou nijak komerčně licencovány ani nebudou poskytnuty ke komerčním účelům třetím stranám

Fotosoutěž pořádá: KSK Limit z.s., U Tenisu 1, Přerov, 750 02, IČ: 04995619